проектиране

Prefix

изчисление на осветеността дадено помещение

Пресмятане нужната осветеност на търговски и промишлнени помещения в унисон със законовите норми и разпоредби

Светлината играе огромна роля в ежедневието ни – дали е на работно място, или у дома, нормалният достъп до светлина е важен. Достатъчната светлина, съобразена с нуждите на помещението и предназначението му, е важен фактор. Доверете ни се, за да извлечете максимума от работния процес или домашния уют.

Prefix

изчисление на възвръщаемостта на дадена инвестиция

Пресмятане нужната осветеност на търговски и промишлнени помещения в унисон със законовите норми и разпоредби.

Prefix

3D визуализация 


Scroll to Top