ПОДДРЪЖКА

Prefix

Сервизно обслужване и поддръжка

Месечна и годишна поддръжка след гаранционния период.

Предлагаме пълна поддръжка на всички инсталции, изградени или преработено от нас, в съответствие с гаранционния им период и договори за месечна и годишна поддръжка за следгаранционния период. 

Scroll to Top